Polygon Most

Bezpečná jízda Vám může zachránit život!


Obsah školení

Obsah a rozsah školení je dán vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 156/2008 Sb. ze dne 28. dubna 2008.  Délka školení je stanovena na 7 hodin, z toho 180 minut teoretická část, 210 minut praktická část a 30 minut závěrečné vyhodnocení.

Předmětem výuky v rámci školení bezpečné jízdy je získání a prohloubení znalostí jako jsou:

  • teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
  • nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich předcházení
  • důsledky protiprávního jednání řidičů motorových vozidel
  • prevence řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Předmětem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy je praktická jízda s motorovým vozidlem pod dohledem lektora bezpečné jízdy na výcvikové ploše, zaměřená na předcházení a řešení situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné a defenzivní jízdy.

V průběhu a po ukončení výcviku provádí lektor bezpečné jízdy vyhodnocení chování řidiče při výcviku.

V žádném případě nelze zaměňovat se standardním kurzem bezpečné jízdy!


Autodrom Mostwww.odpocetbodu.cz