Polygon Most

Bezpečná jízda Vám může zachránit život!


Kam na školení

Školení bezpečné jízdy probíhá v areálu Centra bezpečné jízdy – Polygon Most, který splňuje technické parametry stanovené vyhláškou č. 156/2008 Sb.

Centrum bezpečné jízdy je multifunkční výcvikový areál sloužící mimo jiné ke zdokonalovacím kurzům pro řidiče z povolání i širokou motoristickou veřejnost. www.polygon-most.cz

Podstatou činnosti střediska je přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a připravit řidiče na krizové situace, k nimž může docházet na silnicích ať už z důvodů zhoršených meteorologických podmínek, anebo kvůli nedodržení pravidel ze strany ostatních účastníků silničního provozu.

K dispozici jsou cvičné plochy pro nácvik jízdy do zatáčky, pro jízdu po nakloněné rovině a rovinné kluzné plochy s možností nácviku vyhýbacích a brzdných manévrů.

Cvičné plochy jsou osazeny moderní technologií, která dokáže velice věrně a přitom velmi bezpečně navodit krizové situace.

Provoz areálu je celoroční, dostatečně dimenzované osvětlení umožňuje cvičit i v noci.

Součástí areálu je moderně vybavené administrativní zázemí s restaurací.


Autodrom Mostwww.odpocetbodu.cz