Polygon Most

Bezpečná jízda Vám může zachránit život!


Jak postupovat

 1. V případě zájmu o účast na školení bezpečné jízdy s následným odpočtem trestných bodů z karty řidiče podá zájemce přihlášku ke školení. Podáním přihlášky se rozumí doručení originálu nebo kopie výpisu bodového hodnocení osoby doplněného o osobní údaje žadatele (jméno, příjmení, rodné číslo, číslo řidičského průkazu, email, telefon a podpis) a preferovaný termín školení do Polygonu Most a to následujícími způsoby:

  a) poštou na adresu: AUTODROM MOST a.s., Tvrzova 5, 434 01 Most
  b) e-mailem na adresu: registrace@odpocetbodu.cz
  c) telefonicky na telefon 476 44 99 76 (nutné však doložit výpisem zaslaným e-mailem, poštou nebo doručeným osobně)
  d) osobně na adrese: Centrum bezpečné jízdy - POLYGON MOST, Hořanská cesta 205, Most

  Výpis z bodového hodnocení osoby, tj. výpis, ve kterém je uvedeno i bodové ohodnocení jednotlivých přestupků (nikoli výpis z evidenční karty řidiče) si může zájemce o školení vyžádat na příslušném odboru dopravy za 15,- Kč nebo na kterékoli pobočce Czech POINT. Výpis nesmí být starší 3 dnů před datem jeho doručení!

  Termíny školení jsou zveřejňovány na stránkách www.odpocetbodu.cz v sekci termíny. Z daných termínů si může zájemce zvolit jím preferovaný termín. Konečný termín školen bude zájemci potvrzen e-mailem po splnění všech stanovených podmínek pro přijetí na školení.

  Osobní údaje nám můžete dodat následujícími způsoby:

  a) vyplněné v žádosti, kterou si můžete stáhnout zde.
  b) vypsané na čistý list papíru
  c) v textu e-mailu zaslaného na registrace@odpocetbodu.cz
  d) telefonicky na telefonní linku 476 44 99 76 (nutné však posléze doložit tištěnou formou)
  e) osobně na adrese: Centrum bezpečné jízdy - POLYGON MOST, Hořanská cesta 205, Most

  V případě, že zájemce o kurz podává přihlášku formou kopie, nikoli originálu výpisu bodového hodnocení osoby, musí originál tohoto výpisu doručit do Centra bezpečné jízdy nejpozději v den konání školení (nesplnění této podmínky bude důvodem pro odepření účasti na školení)!
 2. Zájemce uhradí cenu za školení 3.890 CZK vč. DPH po řádně registraci a obdržení zálohové faktury ( zálohová faktura je zasílána na Váš e-mail po kontrole Vašich údajů).
 3. Po doručení přihlášky a kontrole splnění všech podmínek pro přijetí dle zákona, bude zájemci závazně potvrzen e-mailem termín školení. Potvrzený termín je pro účastníka závazný a neměnný. 
 4. Na školení se musí zájemce dostavit minimálně s 15 minutovým předstihem, aby mohl doložit potřebné dokumenty, tzn. originál výpisu bodového hodnocení řidiče (pokud tak neučinil již dříve), dále pak průkaz totožnosti (platný občanský průkaz, případně cestovní pas), řidičský průkaz a osvědčení p registraci vozidla ("malý technický průkaz vozidla"), kterým se kurzu účastní.

          Upozorňujeme, že každý účastník musí být schopen absolvovat školení v českém jazyce. V případě, že účastník neovládá aktivně český jazyk, může být na školení doprovázen osobou, která mu bude během kurzu tlumočit.

          

          Porušení některého z těchto ustanovení může mít za následek vyřazení ze školení.


Autodrom Mostwww.odpocetbodu.cz