Polygon Most

Bezpečná jízda Vám může zachránit život!


Úvodní strana

Společnost AUTODROM MOST a.s. ve spolupráci s týmem akreditovaných instruktorů poskytuje od 5. září 2008 podle zákona č. 374/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 156/2008 Sb., dobrovolné školení bezpečné jízdy pro řidiče, kteří mají zaznamenány v registru řidiče body (někdy chybně uváděné jako škola smyku nebo standardní kurz bezpečné jízdy).

Pozor nyní jednodušší přihlášení ke ŠKOLENÍ PRO ODEČET BODŮ ŘIDIČE.
 Více informací zde.

Školení se mohou zúčastnit řidiči, kteří nemají ke dni podání žádosti o účast na školení v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů, ohodnocených 6-ti a více body za jeden přestupek. Po ukončení kurzu je řidiči, který ukončil "školení bezpečné jízdy", vydáno potvrzení o absolvování tohoto školení.

Řidiči, kteří doloží žádost o odečtení bodů z registru u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností tímto potvrzením, budou, splňují-li ke dni absolvování školení kriteria potřebná k přijetí ke školení, odečteny 3 body.

Toto školení může provádět pouze subjekt, kterému udělil příslušný krajský úřad vyšší akreditaci k provozování školení bezpečné jízdy. Autodrom Mostwww.odpocetbodu.cz